SQL Constraint Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımda kolonlar üzerinde belli şartlar koyabildiğimiz constraint alanlardan bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Constraint özellikler kullandığımız çeşide göre kolonun üzerine belli filtreler/şartlar tanımlamamıza imkan sağlamaktadır. Mesela bir kolonun içerisindeki …

SQL Alter Kullanımı

Alter ı, DB de bulunan bir obje üzerinde değişiklik yapmak istediğimiz zaman kullanırız. Mesela oluşturmuş olduğumuz bir tablonun herhangi bir kolonunun data tipini değiştirmek için kullanabiliriz. Ya da bir partitionun …

SQL Create/Create Table-Drop/Drop Table Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımızla birlikte temel oracle db komutlarından bahsedeceğim. Temel komutlardan create fonksiyonun kullanımı, veri tabanı üzerinde obje oluşturmak için kullanılır. Create table kullanımında ise CREATE TABLE TABLOADI(KOLON1 DATATIPI) …

SQL Having Kullanımı

SQL Having Kullanımı ndan şöyle bahsedelim. Bir sorguda aggregate fonksiyonu kullanıldığı durumda bu fonksiyonun döndüreceği sonucu bir filtre olarak kullanmak istersek bunu where ifadesinde kullanamıyoruz. Bu durumda Having ifadesini kullanmamız …

Group By Kullanımı

Group By Kullanımı adından da anlaşılacağı üzere sorguda belirtilen kolonlar üzerinden bir gruplama işlemi yapar. Sorgunun gruplanan kolonlar üzerinden dönmesini sağlamaktadır. Detaylarını örnek üzerinden ilerleyerek anlayalım ve pekiştirelim; Şimdi bir …

SQL Insert Into Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımda DB(database) de oluşturduğumuz tablolara veri yükleyebilmek için kullandığımız insert into kullanımından bahsedeceğim. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Şimdi bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bir tablo oluşturalım ve o …

Temel SQL Tuning (Ders-2)

Merhaba arkadaşlar bu yazımda SQL Tuning metotlarından bahsedeceğim. Kısaca SQL Tuning, çalıştıdığımız işlerin daha performanslı çalışmasını sağlamaktır. Bunu yaparken amacımız milyar satırlık bir tablodan istediğimiz veriyi en hızlı şekilde çekmek …

SQL Order By Kullanımı (Ders-6)

Herkese merhabalar. Bu yazımda SQL in temel bileşenlerinden olan Order By kullanımından bahsedeceğim. Order By istediğimiz sorgu sonucunu istediğimiz kolon üzerinden sıralamamıza olanak sağlar. Sıralama number ya da string bir …

SQL AND,OR,NOT Kullanımları (Ders-5)

Herkese merhaba. Bu yazımda yine SQL in temel birimlerinden olan and,or ve not operatörlerinin kullanımlarından bahsedeceğim. And ifadesi ‘ve’ anlamı taşımaktadır. Where koşulundan sonra birden fazla koşul belirtmek istediğimiz zaman …

SQL DISTINCT İfadesi (Ders-3)

Herkese merhabalar. Bu yazımda temel komutlardan birisi olan Distinct ifadesinden bahsedeceğim. DISTINCT ifadesi tükçe farklı olarak çevrilebilir. Örnek üzerinden anlatacak olursam yine HR şeması altında employees tablosunun first_name kolonundaki kişiler …