SQL AND,OR,NOT Kullanımları (Ders-5)

Herkese merhaba. Bu yazımda yine SQL in temel birimlerinden olan and,or ve not operatörlerinin kullanımlarından bahsedeceğim. And ifadesi ‘ve’ anlamı taşımaktadır. Where koşulundan sonra birden fazla koşul belirtmek istediğimiz zaman kullanılır. Or ifadesi ise ‘ya da’ anlamı taşımaktadır. Yine where koşulundan sonra ‘Şu’ ya da ‘Bu’ şartı sağlasın şeklinde bir özellik sunar. Not operatörünün kullanımı ise where koşulundan sonra verdiğimiz koşulu sağlamayan değerler dönsün şeklinde bir özellik sunar. Zaten bu kelimelerin tükçe anlamlarına bakıldığı zaman sırayla ‘ve‘,’veya‘,’değil‘ anlamları taşımaktadır.

Şimdi her birisini kullandığımız birer örnek yapalım. İlk olarak Employees tablosunda and operatörünü kullanarak first_name kolonu ‘John’ olan ve salary si ‘5000’ den büyük olan kişileri listeleyelim;

SELECT * FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > 5000 AND FIRST_NAME='John';

Görüldüğü üzere şartlarımız sağlayan iki kişiyi sorgu sonucunda döndürmüş olduk.

OR Kullanımı

Şimdi ise ismi ‘John’ olan ya da maaşı 5000 den büyük olan kişileri listeleyelim.

SELECT * FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY > 5000 OR FIRST_NAME='John';

Görüldüğü üzere bir çok kayıt geldi. Burada aslında biz şunu söylemiş olduk. İsmi ‘John’ olanlar da sorgu sonucunda gelsin ya da maaşı 5000 den fazla olan kişiler de gelsin.

Şimdi ise hem OR operatörünü hem de AND operatörünü aynı anda kullanalım. Buradaki senaryomuzda şu şekilde olsun. İsmi ‘John’ olan ya da maaşı 5000 den büyük olanlar gelsin ve maaşı 6000 den büyük olan kişiler gelsin.

SELECT * FROM HR.EMPLOYEES WHERE (SALARY > 5000 OR FIRST_NAME='John') AND SALARY > 6000;

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus parantezleri doğru kullanmaktır. Eğer parantezleri doğru kullanmamış olsaydık istediğimiz şartlara uymayan veriler de bize dönmüş olacaktı.

NOT Kullanımı

Son olarak NOT operatörünün kullanımından bahsedelim. Buradaki senaryomuzda ise maaşı 5000 den büyük olmayan kişileri listeleyelim.

SELECT * FROM HR.EMPLOYEES WHERE NOT SALARY > 5000;

Görüldüğü üzere maaşı 5000 den büyük olmayan kişileri listelemiş olduk. Ayrıca NOT operatörünün kullanımı şu şekilde de olabilir;

SELECT * FROM HR.EMPLOYEES WHERE SALARY != 5000;

Bu sorguda ise maaşı 5000 olmayan kişileri listelemiş oluyoruz. Yani ‘!’ ifadesi de yine değil anlamı taşımaktadır.

Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir