SQL Delete Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımda SQL dml komutlarından olan DELETE kullanımında bahsedeceğim. DELETE adından da anlaşılacağı üzere silme işlemi yapar. TRUNCATE kullanımından farklı olarak daha yavaştır ama belli bir şarta göre …

SQL Update Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımızda bir datayı ya da data setini güncellemek için kullanılan update in kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle yapısı aşağıdaki gibidir; Daha da anlaşılır olması için bir örnek üzerinden ilerleyelim. …

SQL Insert Into Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar, bu yazımda DB(database) de oluşturduğumuz tablolara veri yükleyebilmek için kullandığımız insert into kullanımından bahsedeceğim. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Şimdi bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bir tablo oluşturalım ve o …

SQL Sequence Kullanımı

Arkadaşlar Sequence ler otomatik olarak sayılar üreten bir veri tabanı objesidir. Genelde fatura ID leri, müşteri ID leri gibi ID üretmek için kullanılırlar ve oldukça performanslıdır. Performans etkisini şöyle anlatalım. …

SQL Partition Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar , bu yazımda oracle uyumlu partition objesinden bahsedeceğim. Partition tablolarımızı belirli bir formatta bölümlendirmemize yarayan bir objedir. Amaç tablonun yönetilmesini kolaylaştırmaktır. Yani tabloda bulunan belirli bir tarih için …

Oracle SQL View Kullanımı

Merhabalar arkadaşlar. Bu yazımda View kullanımından ve püf noktalarından bahsedeceğim. View’ları bir fotoğraf gibi düşünebiliriz. Belirlediğimiz tabloların istediğimiz formatta resimlerini çekerler. Peki neden view kullanırız ne işimize yarar gibi sorulara …

SQL Order By Kullanımı (Ders-6)

Herkese merhabalar. Bu yazımda SQL in temel bileşenlerinden olan Order By kullanımından bahsedeceğim. Order By istediğimiz sorgu sonucunu istediğimiz kolon üzerinden sıralamamıza olanak sağlar. Sıralama number ya da string bir …

SQL AND,OR,NOT Kullanımları (Ders-5)

Herkese merhaba. Bu yazımda yine SQL in temel birimlerinden olan and,or ve not operatörlerinin kullanımlarından bahsedeceğim. And ifadesi ‘ve’ anlamı taşımaktadır. Where koşulundan sonra birden fazla koşul belirtmek istediğimiz zaman …

SQL Where İfadesi Kullanımı (Ders-4)

Herkese merhabalar. Bu yazımda SQL in temel bileşenlerinden birisi olan where ifadesinden bahsedeceğim. Where yazdığımız SQL sorgusuna bir şart koşmamıza imkan sağlamaktadır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir. Şimdi bir örnek üzerinden …

SQL DISTINCT İfadesi (Ders-3)

Herkese merhabalar. Bu yazımda temel komutlardan birisi olan Distinct ifadesinden bahsedeceğim. DISTINCT ifadesi tükçe farklı olarak çevrilebilir. Örnek üzerinden anlatacak olursam yine HR şeması altında employees tablosunun first_name kolonundaki kişiler …